Златар се у последње време афирмисао као дестинација за припрему спортиста. Захваљујући нашем Минсиатсртву, ове године завршавамо пројекат постављање мултифунакционалне балон хале, која ће у значајној мери допринети што квалитетнијим припремама спортиста ...
team3

Роса Јаковљевић